میکسر پخت

توضیحات پروژه

ماشین الات خط تولید وبسته بندی پاستیل:
۱_میکسر پخت =جهت پخت کردن مواد اولیه پاستیل مواد اولیه نظیر گلوکز.ژلاتین وشکر پخت داده میشود این دستگاه به دوصورت میتواند انجام شود بصورت حرارت مسقیم وبه صورت پخت با دیگ بخار
۲_دستگاه وکیوم=این دستگاه بعد از میکسر پخت قرارمیگیرد و عملکرد ان به این صورت میباشد درنتیجه پخت مواد اولیه پاستیل کف های زاید ناشی ازپخت را از مواد اصلی خارج ومواد اولیه را شفاف می کنید
۳_مخازن نگهداری ویا ذخیره موقت
بعد ازفرایند پخت و وکیوم مواد اولیه جهت اضافه کردن رنگ واسانس واسید سیتریک به این مخازن انتقال داده میشود که باتوجه به تعداد رنگ پاستیل این مخازن کم ویا زیاد میشوند
مخازن تمام استیل ودوجداره میباشند.
۴_دستگاه تزریق پاستیل
دستگاه تمام اتوماتیک که قابلیت تزریق هم زمان تا ۴رنگ را دارا میباشد همچنین دورنگ بصورت زیر ورو این دستگاه قابلیت تزریق درساعت ۸۰۰کیلوگرم را دارا میباشد
این مرحله ازتولید هم میتواند بصورت دستی ویا اتوماتیک باشد که طبق نیاز مشتریان خدمات ارائه میشود
۵_یخچال طبقاتی
بعد از تزریق درسینی ها به منظور خنک کردن و قالبگیری پاستیل قرار میگیرد
این مرحله هم میتواند بصورت تمام اتوماتیک یا بصورت ثابت سردخانه تهیه گردد وتوسط ارابه های دپو به داخل سردخانه انتقال یابد.
۶_دستگاه جدا کن نشاسته وپاستیل
این دستگاه بمنظور جدا کردن نشاسته ومحصول پاستیل مورد استفاده قرار میگیرد ونشاسته قالبگیری جدا ومجددا به قسمت تزریق انتقال پیداد میکند
۷_نوار انتقال وگردگیری
بعد از جداسازی نشاسته وپاستیل این دستگاه بمنظور گردگیری نهایی پاستیل با نشاسته قرار میگیرد که مجهز به فن های قوی میباشد
۸_درام روغن زن وبراق کننده پاستیل
پاستیل ها در اشکال گوناگون بمنظور روغن زدن وبراق کردن محصول نهایی دراین دستگاه مورداستفاده قرار میگیرند و ظرفیت این دستگاه باتوجه به نیاز مشتری قابل تغییر میباشد.
۹_دستگاه بالابر
بعد ازبراق کردن پاستیل جهت انتقال به دستگاه بسته بندی قرار میگیرد
۱۰_دستگاه بسته بندی توزین دار
این دستگاه جهت بسته بندی پاستیل دراوزان مختلف بصورت بسته سلفونی میباشد وقابلیت بسته بندی دراوزان مختلف را دارا میباشد
این دستگاه هم میتواند دوتوزین ویا چهار توزین ویا مولتی هد باشد.
۱۱_نوار نقاله جلوی بسته بندی
جهت انتقال بسته ها وبه منظور کارتن کردن قرار میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید