سایر تولیدات

سایر تولیدات شرکت نوآوران ماشین شامل دستگاه های زیر است که در اواع خط تولید کاربرد دارد.

دستگاه شیرینگ پک تمام اتوماتیک

دستگاه شیرینگ پک نیمه اتوماتیک

دستگاه لیبل شرینگ

 

تماس با ما